Apie mus

Istorija

Skydinių bei rąstinių namų gamyba ir  statyba užsiimame nuo 2000-ųjų metų. Vykdant darbų tęstinumą buvo įkurta įmonė UAB ”Domus Export”. Ji savo veiklą pradėjo 2009 m. gruodžio 22 d. kaip gamybos ir statybos paslaugas eksportuojanti  bendrovė.

Pagrindinė mūsų kompanijos darbo kryptis yra skydinių, karkasinių bei rąstinių namų gamyba ir statyba. Šiame versle dirbame nuo 2000-ųjų metų. Visa produkcija gaminama Lietuvoje, 95% produkcijos eksportuojama į Vakarų Europos ir Skandinavijos šalis. Pagrindinis mūsų pranašumas - gera kokybė už konkurencingą kainą. Statome pagal individualius kliento pageidavimus, nuo pamatų iki raktų įteikimo.

Nuo 2010 metų pradėjome veiklą mažaaukštėje daugiabučių namų statyboje. Teikiame komercinius pasiūlymus ir bendraujame su projektų vystytojais Švedijoje ir Lietuvoje. Esame pasiruošę tiekti aukštos kokybės produktą visoje Europoje, atitinkantį naujausius ES reikalavimus namų statybai. Pagal kliento reikalavimus galime atlikti vidaus apdailos ir kitus gerbuvio kūrimo darbus. 

Veikla

 • Projektavimas, komercinių pasiūlymų rengimas.
 • Skydinių bei rąstinių namų gamyba ir statyba.
 • Fasadų renovacija ir langų keitimo darbai.
 • Montuojame nedidelės apimties, sandėliavimui ir pramonei skirtas metalo konstrukcijas.

Kokybės politika 

UAB "Domus Export" vykdydama ir plėtodama savo veiklą siekia aukštos darbo kokybės, klientų poreikių tenkinimo, užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą,  tausoti aplinką, todėl 2015-08-27 įdiegė Kokybės valdymo sistemą pagal ISO 9001:2008. Siekdami nuolat gerinti vadybos sistemų rezultatyvumą ir aplinkosaugos veiksmingumą, įmonė nustato šiuos bendruosius siekius ir įsipareigojimus: 

 • Sistemingai  analizuoja  ir  supranta  Bendrovės  klientų  poreikius,  siekia  patenkinti  klientų  reikalavimus  ir  viršyti  jų lūkesčius;
 • Sutartyse su klientais prisiimtus įsipareigojimus vykdo kokybiškai, laiku ir efektyviai;
 • Lanksčiai  reaguojant  į  sparčiai  besikeičiančią  išorinę  aplinką,  nuolat  gerina  Bendrovės  veiklą,  plėtoja  Bendrovės paslaugų spektrą bei pilnai išnaudoja Bendrovės galimybes teikti reikalingas paslaugas;
 • Savo  plėtrą  vykdo  subalansuotai,  mažinant  neigiamą  poveikį  aplinkai, taikant ir įgyvendinant taršos prevencijos principus bei racionaliai naudojant gamtinius išteklius, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai;
 • Sistemingai informuoja dirbančiuosius  apie integruotos vadybos sistemos funkcionavimo eigą, vartotojų ir kitų Bendrovės veikla suinteresuotųjų šalių (savininkų, darbuotojų, partnerių ir tiekėjų) bei teisinių ir deklaruojamųjų dokumentų reikalavimus ir jų vykdymo svarbą;
 • Vykdant bendrovės veiklą laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su paslaugos atlikimu, darbuotojų sauga ir sveikata, aplinkos apsauga reikalavimų;
 • Įtraukia  darbuotojus į integruotos vadybos sistemos tobulinimą, panaudojant  kiekvieno iš jų asmenines ir profesines galimybes, sistemingai ugdant jų kompetenciją; siekiant aktyvaus darbuotojų dalyvavimo darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosauginių programų įgyvendinime;
 • Skiria išteklius, reikalingus Bendrovės strateginiams ir operatyviniams planams įgyvendinti, įskaitant ir integruotos vadybos sistemos priežiūrą bei nuolatinį jos efektyvumo didinimą;
 • Nuolat tobulina kokybės, aplinkos apsaugos vadybos lygį; suteikia informaciją ir išteklius siekiant tikslų ir užduočių įvykdymo rezultatyvumo;
 • Mažina bendrovės veikloje susidarančių atliekų kiekį ir užtikrinant racionalų jų tvarkymą laikantis atliekų prevencijos principų;
 • Laikosi saugos reikalavimų dirbant su cheminėmis medžiagomis. 

Įmonės vadybos sistema nuolat tobulinama ir atnaujinama, nustatant ir koreguojant jos specifinius tikslus, vertinant tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatų tendencijas.


Filosofija

Profesionalais tapome, nes dirbame darbą, kuris mums yra malonus. Siekiame, kad galutiniu rezultatu liktų patenkintos abi suinteresuotos pusės. Komandą vienija bendras požiūris į statybos procesą ir bendras supratimas apie bendravimą su žmonėmis. Esame sąžiningi ir to paties tikimės iš mūsų klientų, siekiame pelno, bet ne vien pinigai yra mūsų tikslas - geras vardas svarbesnis už pinigus. Smagus ir atviras bendravimas yra neatsiejamos mūsų veiklos dalys.

Svajūnas Sagaitis  
Direktorius