Frequently asked questions

1 Är monteringsfärdiga hus hållbara?

Ja, det är de. Självklart talar vi om underhållna byggnader. I Tyskland, England finns det idag många lösvirkeshus som är byggda på 1800-1900–talet. Det äldsta fungerande lösvirkeshus är ett buddhistiskt tempel i Ikaruga (Japan), byggt i slutet på det sjunde århundradet. (!).

2 Kan man anpassa det befintliga projektet för ett lösvirkeshus?

Naturligtvis kan man. I princip alla husprojektet kommer vi att anpassa till lösvirkeshusmetoden. Man kan bara vara glad att lösvirkesbyggnation eller byggandet av träbalkpaneler ger möjlighet att förverkliga ibland mycket komplexa arkitektdrömmar. Innan byggstarten liksom för andra hus, kommer vi att göra projekt, med andra ord  konstruktionsritningar, vilka du, naturligtvis, kommer att få del av. Projekteringen utförs i enlighet med litauiska byggregler och tekniska kraven samt i EuroCode standarder.

3 Är det möjligt att bygga ett hus själv?

Ja, det är möjligt. Överenskommen utrustning kan levereras till din byggplats, vi kommer att ge detaljerade monteringsinstruktioner och underhålla, om Du vill. I detta fall gäller garantin endast för byggmaterial, men inte för installationsarbetet. Det finns andra varianter av arbetsdelningen. Till exempel, vi levererar avtalad utrustning, monterar husets byggdel och övriga arbeten utför Du själv.

4 Vad kostar projekt för ett småhus?

Arkitektoniska utformningen kostar från 1400 EUR. Men priset är mycket beroende på komplexiteten i huset,  och arkitektkvalifikation. Typiska projekt, som regel, kostar billigare.
Man måste vara uppmärksamma att vid  att köp eller bestälning av ett husprojekt, måste det anpassas till den aktuella tomten, eftersom inte alla husprojekt kan vara lämpliga för din tomt.

Benefits of timber frame houses

Gathering information.