Fönster

Ett av de områden där företaget är verksamt, är tillverkning och installation av trä- och plastfönster. Även demontering och byte av de gamla fönstren. I samarbete med erfarna  fönstertillverkare installerar vi oftast fönster i våra nybyggda eller renoverade byggnader. Även byter vi  fönstren i hyreshus före fasadrenovering.
Fönstren  är certifierade och uppfyller de högsta kraven på kvalitet och säkerhet. Fönstren ges  garanti och garantiunderhåll. Produkten kan tillverkas enligt kundens individuella krav och dimensioner.
Nya fönster inte bara hjälper till att spara värmeenergi, utan även ökar livslängden på byggnaden, ökar värdet på bostäder, förbättrar byggnadens estetiska utseende.

Find the answer in FAQ or CONTACT US