Småhus

Vårt företags huvudsakliga inriktning är tilverkning och byggnation av panel-och timmerhus. I denna bransch arbetar företaget sedan år 2000. Vi erbjuder följande tjänster - projektering, utarbetande av kommersiella förslag. Tillverkning och konstruktion av panel-och timmerhus. All produktion tillverkas i Litauen. 95% av produktionen exporteras till Västeuropa och de skandinaviska länderna. Vår största fördel är hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.
Arbeten utförs i hela Europa. Vi bygger enligt den enskilde kundens önskemål, från grunden till nycklar.

Find the answer in FAQ or CONTACT US